SẢN PHẨM
Muối Hạt Công nghiệp

Muối Hạt Công nghiệp là muối ở dạng thô chưa qua chế biến.