TIN TỨC
7 tháng năm 2011 sản lượng muối cả nước giảm so v
15:59  |  24/08/2011

(ĐCSVN)-Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 20/7, diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 14.710 ha, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: diện tích muối thủ công đạt gần 12 nghìn ha; diện tích muối công nghiệp đạt gần 3 ha. Tuy vậy, sản lượng muối cả nước chỉ đạt 627.077 tấn, bằng 61,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng muối sản xuất thủ công đạt gần 500 nghìn tấn; sản lượng muối sản xuất công nghiệp đạt  hơn 127 nghìn tấn.

Nguyên nhân chính làm cho sản lượng muối năm nay đạt thấp là do thời tiết từ đầu năm đến nay không thuận lợi, các tỉnh phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long vào vụ sản xuất chậm gần 2 tháng. Bên cạnh đó, do muối còn tồn dư từ năm 2010 nên hiện tại lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất thời điểm 20/7 khoảng 215.6 nghìn tấn, bằng 40,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: miền Bắc tồn gần 26 nghìn tấn; miền Trung tồn 40.5 nghìn tấn; đồng bằng sông Cửu Long tồn gần 150 nghìn tấn.

Hiện, giá muối trên cả nước có xu hướng giữ giá so với tháng trước ở mức: miền Bắc từ 800 - 1.300 đ/kg; Nam Trung Bộ: muối sản xuất thủ công khoảng 500 - 550 đ/kg, muối sản xuất công nghiệp khoảng 650 - 800 đ/kg; đồng bằng sông Cửu Long: muối đen và vàng khoảng 750 - 1.000 đ/kg, muối trắng khoảng 900 - 1.500 đ/kg.