SẢN PHẨM
Muối I-ỐT
Muối Tinh Sấy I-ốt

Muối tinh sấy iốt được bổ sung thêm iốt dưới dạng

Muối chế biến
Muối Hầm Sấy

Muối hầm Sấy là sản phẩm sau của quá

Muối hạt Công nghiệp
Muối Hạt Công nghiệp

Muối Hạt Công nghiệp là muối ở dạng thô chưa qua chế biến.

Muối Trung Quốc
Muối Trung Quốc

Muối Trung Quốc chất lượng

1 2 >